ساختار دستور select در Sqlserver

ساختار دستور select در Sqlserver

دستور select در Sql Server

دستور select در Sql Server برای انتخاب اطلاعات ذخیره شده درون جداول دیتابیس Sql server به کار میرود و روش نگارش آن به شکل زیر میباشد.

  1. انتخاب ستون ها به صورت انتخابی:

SELECT column1, column2, …
FROM table_name;

  1. انتخاب ستون ها به صورت کلی با استفاده از کاراکتر * :

SELECT * FROM table_name

  1. در صورتی که بخواهیم اطلاعات تکراری را در دستور select را فیلتر کنیم از دستور DISTINCT استفاده میکنیم:

SELECT DISTINCT column1, column2, …
FROM table_name;

مشخصات شما با موفقیت ثبت گردید.


کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهدگرفت.