چه مقدار آب روی کره زمین وجود دارد؟

آب روی کره زمین

میزان آب روی کره زمین

میزان آب روی کره زمین زیاد است ! چیزی در حدود 326،000،000،000،000،000،000،000 گالن (یعنی 326 میلیون تریلیون گالن و تقریباً 1،260،000،000،000،000،000،000،000،000 لیتر) آب در سیاره ما یافت می شود. این آب در یک چرخه ثابت است – از اقیانوس تبخیر می شود، از طریق هوا حرکت می کند، به صورت باران در زمین می بارد و سپس به اقیانوس جریان می یابد.

اقیانوس ها عظیم هستند. حدود 70 درصد کره زمین پوشیده از اقیانوس است و متوسط عمق اقیانوس حدود 12100 پا (3،688 متر) است. نود و هشت درصد از آب این سیاره در اقیانوس ها است و به دلیل نمک برای نوشیدن غیرقابل استفاده است.

کمتر از 3 درصد آب این سیاره تازه است، اما حدود 1.6 درصد از آب این سیاره در یخ های قطبی و یخچال های طبیعی قفل شده است. 0.36 درصد دیگر در در سفره های زیرزمینی و چاه ها یافت می شود. فقط حدود 0.366 درصد از كل منابع آب این سیاره در دریاچه ها و رودخانه ها یافت می شود. این هنوز هزاران تریلیون گالن است، اما در مقایسه با کل آب موجود مقدار بسیار کمی است.

بقیه آب این سیاره یا به صورت ابر و بخار آب در هوا شناور است، یا در گیاهان و حیوانات معلق شده است (بدن شما 65 درصد آب است، بنابراین اگر 100 کیلو وزن دارید، 65 کیلو از شما آب است!)

مشخصات شما با موفقیت ثبت گردید.


کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهدگرفت.