بوتولیسم چیست

بوتولیسم چیست

بوتولیسم (“BOT-choo-liz-um”) یک بیماری نادر اما جدی است که توسط سمی ایجاد می شود که به اعصاب بدن حمله می کند و باعث مشکل در تنفس، فلج عضلانی و حتی مرگ می شود.

 این سم توسط کلستریدیوم بوتولینوم و گاهی باکتری های کلستریدیوم بوتیریکوم و کلستریدیوم باراتی ساخته می شود. این باکتری ها می توانند در غذا، زخم ها و روده نوزادان سم تولید کنند.

باکتری‌هایی که سم بوتولینوم را می‌سازند به‌طور طبیعی در بسیاری از مکان‌ها یافت می‌شوند، اما به ندرت اتفاق می‌افتد که مردم را بیمار کنند. این باکتری ها هاگ می سازند که مانند پوشش های محافظ عمل می کنند. اسپورها به باکتری ها کمک می کنند حتی در شرایط سخت در محیط زیست زنده بمانند.

هاگ ها معمولاً باعث بیماری افراد نمی شوند، حتی زمانی که خورده می شوند. اما تحت شرایط خاصی، این هاگ ها می توانند رشد کنند و یکی از کشنده ترین سموم شناخته شده را ایجاد کنند. شرایطی که در آن هاگ ها می توانند رشد کنند و سم بسازند عبارتند از:

  •  محیط کم اکسیژن یا بدون اکسیژن (بی هوازی)
  • اسید کم
  • قند کم
  • نمک کم
  • مقدار معینی آب
  • محدوده دمایی معین

به عنوان مثال، غذاهای کنسرو شده یا تخمیر شده در خانه می توانند شرایط مناسبی را برای رشد هاگ ها و ساخت سم بوتولینوم فراهم کنند. هنگامی که افراد این غذاها را می خورند، اگر به سرعت درمان پزشکی مناسبی دریافت نکنند، می توانند به شدت بیمار شوند یا حتی بمیرند.

مشخصات شما با موفقیت ثبت گردید.


کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهدگرفت.