اسامی 12 روز کریسمس

اسامی روزهای کریسمس

روز های کریسمس چه نام دارند.

با نزدیک شدن به سال جدید میلادی و روز های کریسمس، رفته رفته جملات و اسامی در مورد روز های کریسمس به گوشمان میخورد.

اما این اسامی چه نام دارند و برای چی با آن نام هم اسم گذاری شدند، اسمی و آهنگ هایی به این نام ها مانند دو لاکپشت، دو کبوتر و یا 11 فلوت زن.

سرود ریشه در انگلستان قرن هجدهم دارد، به عنوان یک بازی خاطره انگیز که توسط کودکان بریتانیایی خوانده می شود. در بازی، بازیکنان باید تمام قطعه شعر های قبلی را به خاطر بسپارند و در پایان یک قطعه شعر جدید اضافه کنند. کسانی که نمی توانند قطعه شهر ها را به خاطر بسپارند، باید یک بوسه به شخص دیگری هدیه بدهند.

با این حال، یک نظریه، سرود را به دورانی مرتبط می‌کند که کاتولیک در انگلستان از سال‌های 1558 و 1829 غیرقانونی شده بود. گفته می‌شود که سرود یک آهنگ تعلیمی برای کاتولیک‌ها بود تا «اصول ایمان خود» را بیاموزند، زیرا نمی‌توانستند. به طور آشکار در جامعه انجلیکن تمرین کنید [منبع: Snopes.com]. در حالی که بسیاری هنوز ایده یک سرود رمزگذاری شده را درست می‌دانند، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد چنین بوده است، و همچنین هیچ مدرکی وجود ندارد که اشعار حاوی چیزی منحصر به فرد کاتولیک باشد.

در اینجا ابیات این آهنگ به همراه نمادهای فرضی آنها آمده است:

A Partridge in a Pear Tree – Jesus Christ

Two Turtle Doves – The Old and New Testaments

Three French Hens – The three virtues of Faith, Hope and Charity

Four Calling/Collie Birds – Four gospels, Matthew, Mark, Luke and John

Five Golden Rings – First five books of the Old Testament

Six Geese-a-Laying – Six days of creation before God’s rest on the seventh day

Seven Swans-a-Swimming – Seven gifts of the Holy Spirit

Eight Maids-a-Milking – Eight Beatitudes

Nine Ladies Dancing – Nine fruits of the Holy Spirit

Ten Lords-a-Leaping – Ten Commandments

Eleven Pipers Piping – Eleven faithful disciples

Twelve Drummers Drumming -Twelve points of belief in the Apostles’ Creed

در حالی که این اشعار همان چیزی است که بیشتر ما با «دوازده روز کریسمس» مرتبط می‌دانیم، این عبارت به یک دوره ۱۲ روزه واقعی اشاره دارد.

 12 روز کریسمس، در واقع، روزهایی است که از 25 دسامبر، که به عنوان تولد عیسی مسیح جشن گرفته می شود، تا عید عیسی مسیح، که در 6 ژانویه به عنوان روزی که تجلی جلال مسیح تحقق یافت جشن گرفته می شود.

در حالی که فرقه‌های مسیحیت ۱۲ روز کریسمس را متفاوت جشن می‌گیرند، برخی از آن‌ها مانند کلیسای ارتدکس شرقی، عیسی مسیح را مهم‌ترین روز فصل کریسمس می‌دانند.

 برخی هر 12 روز را به اهدای هدایای خود در نظر میگیرند و برخی هم فقط همان روز کریسمس.

مشخصات شما با موفقیت ثبت گردید.


کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهدگرفت.