آیا بازگشایی مدارس باعث گسترش COVID-19 می شود؟

بازگشایی مدارس

ارتباط بازگشایی مدارس و گسترش COVID-19

محققان دریافتند که اگر تعداد افراد مبتلا به این بیماری نسبتاً کم باشد، بازگشایی مدارس می تواند بدون گسترش بیشتر COVID-19، و بصورت حضوری انجام شود. اما اگر بیش از 21 مورد در هر 100.000 نفر وجود داشته باشد، گسترش COVID-19 ممکن است افزایش یابد.

برای رسیدن به این نتیجه، از داده های سپتامبر تا دسامبر سال 2020 در ایالت های میشیگان و واشنگتن استفاده شده است و به هر دو منطقه اجازه تصمیم گیری در مورد ارائه یا عدم ارائه آموزش حضوری در آن زمان، برای تجزیه و تحلیل اینکه این تصمیمات مختلف آموزشی چه تاثیری بر نرخ افزایش COVID-19 دارند، داده شده بود.

فهم این مسئله اندکی دشوار است زیرا عوامل دیگری مانند فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک می توانند از علل دیگر باشند. بنابراین ممکن است به نظر برسد که بازگشایی مدارس COVID-19 را گسترش می دهد.

علیرغم یافته های محققان، ویروس کرونا به احتمال زیاد تا حدی در مدارس منتقل می شود. اما گسترش COVID-19 در آنجا ممکن است به سادگی آنچه در جامعه اطراف می گذرد نباشد.

کودکان و مربیان ممکن است در ساختمان های مدرسه نسبت به جاهای دیگر به همان اندازه ایمن باشند یا حتی ممکن است از امنیت بیشتری برخوردار باشند.

چرا بازگشایی مدارس مهم است.

بیشتر مناطق حدود یکسال است درهای ساختمانهای مدرسه خود را بستند و برای باقیمانده سال تحصیلی دیگر آنها را باز نکردند، در عوض دانش آموزان را از راه دور آموزش می دهند.

اما شواهد در حال افزایش است که دستورالعمل های از راه دور به خصوص برای دانش آموزان کم بضاعت و دانشجویان خوب کار نمی کنند.

با توجه به این چالش ها، بسیاری از مناطق ارائه آموزش های حضوری یا ترکیبی را انتخاب کردند. اما با افزایش تعداد موارد COVID-19، مناطق زیادی با تصمیم سختی در مورد افتتاح مدارس یا باز نگه داشتن آنها روبرو هستند. تا به امروز اطلاعات کمی برای راهنمایی آنها وجود داشته است.

آنچه هنوز شناخته نشده است.

در حالی که تخمین های مشخصی از میزان انتشار COVID-19 وجود دارد که احتمال دارد ویروس در نتیجه بازگشایی مدارس گسترش یابد، اما باید با احتیاط اقدام شود زیرا تخمین های آماری در معرض خطا هستند.

هدف اصلی این است که روی آستانه های خاص متمرکز نشویم بلکه باید درک کنیم که سطوحی وجود دارد که در آن تحصیل حضوری به گسترش جامعه کمک می کند.

علاوه بر این، چگونگی بازگشایی مدارس و اقدامات ایمنی آنها از نظر انتشار COVID-19، نقش دارد. به عنوان مثال، مدارس می توانند فقط برخی دانش آموزان را برگردانند، به ماسک احتیاج داشته و میزها را با فاصله چند متر از یکدیگر قرار دهند. این اقدامات احتمالاً انتقال بیماری را کاهش می دهد.

با این حال، نمی توانیم ارزیابی کنیم که این مراحل چقدر می تواند کمک کند، زیرا ما جداگانه در مورد پروتکل های ایمنی در مدارس اطلاعاتی نداریم یا نمیدانیم آیا مدارس از این پروتکل ها پیروی می کنند.

چه تحقیقات دیگری انجام می شود.

تا کنون، در حالی که برخی مطالعات در مورد تأثیر COVID-19 بر یادگیری، به ویژه اینکه چگونه همه گیری ممکن است به طور نامتناسبی به آموزش دانش آموزان کم درآمد و اقلیت آسیب برساند، وجود دارد، اما تحقیقات زیادی در مورد شیوع بیماری در مدارس انجام نشده است.

یک مطالعه نشان داد که ارتباط بین تعطیلی مدارس در بهار سال 2020 و کاهش مرگ ناشی از COVID-19 وجود دارد. با این حال، سیاست های فاصله اجتماعی دیگر نیز به طور همزمان وضع شد و سهم مدارس را نامشخص کرد.

یک مطالعه جدید نتایج مشابه را هنگام بررسی بستری شدن در بیمارستان – این که آموزش حضوری با بستری شدن در بیمارستان های مجاور بیشتر است- در حالی که نرخ COVID-19 بالا وجود دارد نشان می دهد، اما وقتی نرخ پایین باشد، هیچ ارتباطی وجود ندارد.

 

ترجمه از مقاله:

https://theconversation.com/does-reopening-schools-cause-covid-19-to-spread-its-complicated-152793

مشخصات شما با موفقیت ثبت گردید.


کارشناس ما در اولین فرصت با شما تماس خواهدگرفت.